E-mail: anyaolt@t-online.hu Tel/fax: 06(1) 283-0194 Bankszámlaszám: 10200830-32315822-00000000

Az Anyaoltalmazó Alapítvány

Az intézmény működésének célja, hogy országos szinten az átmenetileg vagy tartósan otthontalanná vált családok befogadásával megelőzze illetve megszüntesse a gyermekek veszélyeztetettségét, megakadályozza a család szétszakadását, a gyerekek állami gondoskodásba kerülését, segítse a szülőt gyermeke teljes körű ellátásában, és közreműködjön az átmeneti gondozást szükségessé tevő okok megszüntetésében, a család helyzetének rendeződésében, lakhatási problémáinak megszűnésében. Az intézmény fennállása óta 1741 anyának és 3306 gyermeknek biztosított átmeneti lakhatást, ami évente 75–80 családot jelent.

Szakmai munkánk alapját képezi minden olyan hátrányos helyzetű család, aki:

 • potenciálisan hajléktalan léttel fenyegetett család,
 • elvált vagy gyermekét egyedül nevelő szülő
 • közműtartozások miatt saját lakását vagy nehezen fizethető albérletét elhagyta,
 • a szülői házon belüli konfliktusok, sorozatos viszályok miatt gyermekeivel elmenekült,
 • sem család, sem barátok, sem ismerősök nem állnak a hátuk mögött, segítségre nem számíthatnak a bajban.

Feladata, hogy:

 • segítse a családi környezetben, krízishelyzetbe kerültcsaládok és gyermekeik családba, illetve a társadalomba való visszailleszkedését,
 • a gyermekeiket ellátni képes szülők az otthonban átmenetileg ellátást adjon, nyugalmat biztosítson,
 • az elveszett vagy nem igényelt dokumentumokat, iratokat minél előbb pótolni tudja,
 • ez idő alatt a szülőknek szociális, pedagógiai, pszichológiai, jogi segítséget, életvezetési tanácsadást, érdekvédelmet nyújtson,
 • az egészség megőrzés érdekében rendszeres gyermekorvosi, és védőnői ellátást biztosítson.

Az Otthonban élő családok fenntartója többnyire aluliskolázott, létminimum alatt élő, jövőkép nélküli anyák és apák; gyermekeik pedig, szinte mind halmozottan hátrányos helyzetű és kortársaikhoz képest szocializáltságuk alacsony. Így a gyermekek fokozott veszélyeztetettsége miatt kiemelt szerepet biztosítunk a gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenységnek, a család hiányosságait kompenzáló, a szocializációs hátrányokat mérsékelő prevenciós programoknak:

 

 • Egyéni és csoportos foglalkozások keretében pszichológiai segítséget nyújtunk a magatartási zavarokkal küzdő – agresszív, szociálisan gátolt, szorongó – gyerekek személyiségfejlődésének optimalizálásához.
 • Az Otthon dolgozói minden hétvégén kreatív foglalkozásokkal, filmdélutánokkal teszik változatossá a gyerekek szabadidejét.
 • Minden évben 1 hetes tábort szervezünk a gyerekeknek térítésmentese az iskolai szünetek idejében.
 • Minden hónapban hétvégenként szervezünk főzőtanfolyamot, beszélgető kört, közös tornát, illetve családi napokat.
 • Egyre nagyobb igény van olyan programokra is a gyermekek é a szülők részéről is, melyek a szabadidő megfelelő eltöltéséhez adnának iránymutatást.. Ezért egyéb forrásból szoktunk a gyerekeknek külső programokat szervezni. Ilyen például a cirkusz, mozi, bábszínház, állatkerti látogatás.(Adományszervezés)
 • Ebben az évben is szeretnénk nyárra megszervezni egy családi hétvége sorozatot kirándulásokkal, sportnapokkal egybekötve, amit szintén pályázati forrásból tudunk majd megvalósítani.

 

Ezek azért fontosak, mert a rendszeresség és a megbízhatóság érzetét viszik olyan családok életébe, akik ezeket az értékeket halmozottan hátrányos helyzetük miatt nélkülözik. Lényegesek abból a szempontból is,hogy a szabadidő hasznos eltöltése nagymértékben hozzájárul az unatkozó, csellengő, az odafigyelés, elfoglaltság hiánya miatt agresszív, sokszor erőszakos cselekedetekben kirobbanó fiatalok neveléséhez, szocializációjuk sikeres elősegítéséhez.

Elsődleges szempontból olyan lehetőséget szeretnénk kínálni, ami a szórakoztatás mellett a család és a közösség számára építő jellegű, az ismereteket bővíti és a hiányzó készségeket fejleszti.

Arra számítunk, hogy ezekkel a programokkal olyan egységes normarendszert közvetíthetünk, amely segíti a társadalomba való beilleszkedésüket, az egészséges életmód és életvitel elsajátítását, valamint a közösségi élet szabályainak megismerését és elfogadását.