E-mail: anyaolt@t-online.hu Tel/fax: 06(1) 283-0194 Bankszámlaszám: 10200830-32315822-00000000

Alapszolgáltatások

Szociális munka, családsegítés

 

Intézményünkben a szociális munkások segítik a családok gondjainak enyhítését.

Céljuk, hogy olyan – bizalmon alapuló – munkakapcsolatot alakítson ki, mely elősegíti a hatékony problémamegoldást, valamint hogy minden esetben a család szükségleteihez tudjon igazodni. Feladata, hogy

 

  • Az elveszett vagy nem is igényelt iratokat, dokumentumokat azonnal pótoltassa
  • Munkanélküli és nyugellátásokat igényeljen
  • Családtámogatási rendszereket és anyasági ellátásokat kutasson fel
  • A leendő otthont feltérképezze.

 

Gyermekgondozó munkatársaink pedig folyamatosan felügyelik a kisgyermekek egészségi állapotát, és gyakorlati tanácsokkal látják el az édesanyákat.

 

Pszichológiai tanácsadás

A gyermekekkel való helyes bánásmódot, a lelki támogatottságot segíti az otthon pszichológusa. Heti egy – két alkalommal tartott foglalkozásai keretében sikerült megvalósítani az egyéni felnőtt és gyermekpszichológusi segítségnyújtást. Lakóink részére megszerveztük a pszichoterápiás csoportfoglalkozásokat is, és észleljük ennek jótékony, feszültségoldó hatását.

 

Jogi képviselet

Az Anyaoltalmazó Alapítvány a bentlakó családok jogi képviseletét már 1994 óta sikeresen látja el. A hetenként egy alkalommal intézményünkben szolgáló ügyvédi képviselet óriási segítséget jelent a jogi útvesztőkben való eligazodásban, válóperek vitelében, gyermek – elhelyezési perek beadásában, lakáskiürítések, vagyonmegosztások foganatosításában, egyéni képviselet ellátásában.

 

Szakorvosi, védőnői rendelés

Havi két alkalommal az otthon területén kialakított szobánkban gyermekorvosi rendelést biztosítunk a gyermekek részére. Huszonnégy órás állandó ügyeletünk szükség esetén bármikor kapcsolatot tud létesíteni az ügyeletes orvosi ellátókkal.

 

Érdekképviseleti Fórum

Intézményünkben Érdekképviseleti Fórum működik, mely működési szabályzata gondoskodik az itt élők érdekvédelméről. Alapjául a megfelelő jogszabály és házirendünk szolgál. A lakók által titkos szavazással megválasztott közös képviselők (házanként 1–1) ügyelnek az otthon rendjére, tisztaságára, a lakók kisebb problémáinak megoldására.

Az intézmény dolgozóit a mindenkori intézményvezető, az intézmény fenntartóját az alapítvány titkára képviseli.

 

Szociális támogatás

A hozzánk érkező anyákat és gyermekeiket használtruha – raktárunkból különböző ruhaneműkkel tudjuk támogatni, valamint a rászoruló családokat szükség esetén élelmiszerrel, edényekkel, és egyéb, de a mindennapi élethez elengedhetetlen eszközökkel is támogatjuk. Alapítványunk egyik legfontosabb és legnehezebb feladata, hogy azoknak a családoknak, akik egy szál ruhában menekültek el otthonukból, mindent tudjunk biztosítani a létfenntartáshoz.