E-mail: anyaolt@t-online.hu Tel/fax: 06(1) 283-0194 Bankszámlaszám: 10200830-32315822-00000000

Kérjük, döntsön úgy, hogy az ANYAOLTALMAZÓ ALAPÍTVÁNYT támogatja adója 1 %-ával.

 Ez Önnek nem jelent újabb kiadást, hiszen adóját már levonták, ill. befizette!

Mindössze annyit kell tennie, hogy az adóbevalláshoz mellékelt nyomtatványra

 

 

a mi adószámunkat: 18043482-1-43 írja rá.

 

Bízva az Ön segíteni akarásában, támogatását előre is köszönjük!


 

 

Az Anyaoltalmazó Alapítvány

Az intézmény működésének célja, hogy országos szinten az átmenetileg vagy tartósan otthontalanná vált családok befogadásával megelőzze illetve megszüntesse a gyermekek veszélyeztetettségét, megakadályozza a család szétszakadását, a gyerekek állami gondoskodásba kerülését, segítse a szülőt gyermeke teljes körű ellátásában, és közreműködjön az átmeneti gondozást szükségessé tevő okok megszüntetésében, a család helyzetének rendeződésében, lakhatási problémáinak megszűnésében. Az intézmény fennállása óta 1741 anyának és 3306 gyermeknek biztosított átmeneti lakhatást, ami évente 75–80 családot jelent.

Szakmai munkánk alapját képezi minden olyan hátrányos helyzetű család, aki:

 • potenciálisan hajléktalan léttel fenyegetett család,
 • elvált vagy gyermekét egyedül nevelő szülő
 • közműtartozások miatt saját lakását vagy nehezen fizethető albérletét elhagyta,
 • a szülői házon belüli konfliktusok, sorozatos viszályok miatt gyermekeivel elmenekült,
 • sem család, sem barátok, sem ismerősök nem állnak a hátuk mögött, segítségre nem számíthatnak a bajban.

Feladata, hogy:

 • segítse a családi környezetben, krízishelyzetbe kerültcsaládok és gyermekeik családba, illetve a társadalomba való visszailleszkedését,
 • a gyermekeiket ellátni képes szülők az otthonban átmenetileg ellátást adjon, nyugalmat biztosítson,
 • az elveszett vagy nem igényelt dokumentumokat, iratokat minél előbb pótolni tudja,
 • ez idő alatt a szülőknek szociális, pedagógiai, pszichológiai, jogi segítséget, életvezetési tanácsadást, érdekvédelmet nyújtson,
 • az egészség megőrzés érdekében rendszeres gyermekorvosi, és védőnői ellátást biztosítson.

Az Otthonban élő családok fenntartója többnyire aluliskolázott, létminimum alatt élő, jövőkép nélküli anyák és apák; gyermekeik pedig, szinte mind halmozottan hátrányos helyzetű és kortársaikhoz képest szocializáltságuk alacsony. Így a gyermekek fokozott veszélyeztetettsége miatt kiemelt szerepet biztosítunk a gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenységnek, a család hiányosságait kompenzáló, a szocializációs hátrányokat mérsékelő prevenciós programoknak:

 

 • Egyéni és csoportos foglalkozások keretében pszichológiai segítséget nyújtunk a magatartási zavarokkal küzdő – agresszív, szociálisan gátolt, szorongó – gyerekek személyiségfejlődésének optimalizálásához.
 • Az Otthon dolgozói minden hétvégén kreatív foglalkozásokkal, filmdélutánokkal teszik változatossá a gyerekek szabadidejét.
 • Minden évben 1 hetes tábort szervezünk a gyerekeknek térítésmentese az iskolai szünetek idejében.
 • Minden hónapban hétvégenként szervezünk főzőtanfolyamot, beszélgető kört, közös tornát, illetve családi napokat.
 • Egyre nagyobb igény van olyan programokra is a gyermekek é a szülők részéről is, melyek a szabadidő megfelelő eltöltéséhez adnának iránymutatást.. Ezért egyéb forrásból szoktunk a gyerekeknek külső programokat szervezni. Ilyen például a cirkusz, mozi, bábszínház, állatkerti látogatás.(Adományszervezés)
 • Ebben az évben is szeretnénk nyárra megszervezni egy családi hétvége sorozatot kirándulásokkal, sportnapokkal egybekötve, amit szintén pályázati forrásból tudunk majd megvalósítani.

 

Ezek azért fontosak, mert a rendszeresség és a megbízhatóság érzetét viszik olyan családok életébe, akik ezeket az értékeket halmozottan hátrányos helyzetük miatt nélkülözik. Lényegesek abból a szempontból is,hogy a szabadidő hasznos eltöltése nagymértékben hozzájárul az unatkozó, csellengő, az odafigyelés, elfoglaltság hiánya miatt agresszív, sokszor erőszakos cselekedetekben kirobbanó fiatalok neveléséhez, szocializációjuk sikeres elősegítéséhez.

Elsődleges szempontból olyan lehetőséget szeretnénk kínálni, ami a szórakoztatás mellett a család és a közösség számára építő jellegű, az ismereteket bővíti és a hiányzó készségeket fejleszti.

Arra számítunk, hogy ezekkel a programokkal olyan egységes normarendszert közvetíthetünk, amely segíti a társadalomba való beilleszkedésüket, az egészséges életmód és életvitel elsajátítását, valamint a közösségi élet szabályainak megismerését és elfogadását.

/upload/files/szakmai beszámoló 2013 .docKözhasznúsági Jelentés

2002

Közhasznúsági jelentés megtekintése

 

2003

Közhasznúsági jelentés megtekintése

Kimutatás megtekintése

Mérleg megtekintése

Szakmai beszámoló megtekintése

 

2004

Közhasznúsági jelentés megtekintése

Szakmai beszámoló megtekintése

 

2005

Közhasznúsági jelentés megtekintése

Szakmai beszámoló megtekintése

 

2006

Közhasznúsági jelentés megtekintése

Szakmai beszámoló

Adatok

 

2007

Közhasznúsági jelentés megtekintése

Szakmai beszámoló megtekintése

Adatok

Minőségfejlesztési rendszer megtekintése

 

2008

Közhasznúsági jelentés megtekintése

Szakmai beszámoló megtekintése

Adatok

Közlemény megtekintése

 

2009

Közhasznúsági jelentés megtekintése

 

2010

Közhasznúsági jelentés megtekintése

SZJA 1% felhasználása

 

2011

Közhasznúsági jelentés megtekintése

Szakmai beszámoló megtekintése

 

2012

Közhasznúsági jelentés megtekintése

Szakmai beszámoló megtekintése


2013

Szakmai beszámoló megtekintése

Mérleg megtekintése

Közlemény: az adózó rendelkezése szerint a kedvezményezett részére átutalt összeg felhasználásáról


2014

 

Közhasznúsági jelentés

Szakmai beszámoló

2014-es statisztikai adatok

Közlemény: az adózó rendelkezése szerint a kedvezményezett részére átutalt összeg felhasználásáról

 

2015

 

Közhasznúsági jelentés

Szakmai beszámoló

2015-ös statisztikai adatok

Közlemény: az adózó rendelkezése szerint a kedvezményezett részére átutalt összeg felhasználásáról

 

2016

 

Közhasznúsági jelentés

Szakmai beszámoló

2016-os statisztikai adatok

Közlemény: az adózó rendelkezése szerint a kedvezményezett részére átutalt összeg felhasználásáról

 

2017

 

Közhasznúsági jelentés

Szakmai beszámoló

Közlemény: az adózó rendelkezése szerint a kedvezményezett részére átutalt összeg felhasználásáról

 

2018

 

Közhasznúsági jelentés

Szakmai beszámoló

Közlemény: az adózó rendelkezése szerint a kedvezményezett részére átutalt összeg felhasználásáról

 

2019

Közhasznúsági jelentés

Kiegészítő melléklet

Szakmai beszámoló

Közlemény: az adózó rendelkezése szerint a kedvezményezett részére átutalt összeg felhasználásáról

 

2020

Közhasznúsági jelentés

Közlemény: az adózó rendelkezése szerint a kedvezményezett részére átutalt összeg felhasználásáról

Szakmai Beszámoló

Kiegészítő melléklet

 

2021

 

Közlemény: az adózó rendelkezése szerint a kedvezményezett részére átutalt összeg felhasználásáról

Szakmai Beszámoló

Közhasznúsági jelentés

Kiegészítő melléklet

 

2022

 

Szakmai Beszámoló

Közhasznúsági jelentés

Kiegészítő melléklet

Közlemény: az adózó rendelkezése szerint a kedvezményezett részére átutalt összeg felhasználásáról

 

2023

 

Szakmai Beszámoló

Közhasznúsági jelentés

Kiegészítő melléklet


Alapszolgáltatások

Szociális munka, családsegítés

 

Intézményünkben a szociális munkások segítik a családok gondjainak enyhítését.

Céljuk, hogy olyan – bizalmon alapuló – munkakapcsolatot alakítson ki, mely elősegíti a hatékony problémamegoldást, valamint hogy minden esetben a család szükségleteihez tudjon igazodni. Feladata, hogy

 

 • Az elveszett vagy nem is igényelt iratokat, dokumentumokat azonnal pótoltassa
 • Munkanélküli és nyugellátásokat igényeljen
 • Családtámogatási rendszereket és anyasági ellátásokat kutasson fel
 • A leendő otthont feltérképezze.

 

Gyermekgondozó munkatársaink pedig folyamatosan felügyelik a kisgyermekek egészségi állapotát, és gyakorlati tanácsokkal látják el az édesanyákat.

 

Pszichológiai tanácsadás

A gyermekekkel való helyes bánásmódot, a lelki támogatottságot segíti az otthon pszichológusa. Heti egy – két alkalommal tartott foglalkozásai keretében sikerült megvalósítani az egyéni felnőtt és gyermekpszichológusi segítségnyújtást. Lakóink részére megszerveztük a pszichoterápiás csoportfoglalkozásokat is, és észleljük ennek jótékony, feszültségoldó hatását.

 

Jogi képviselet

Az Anyaoltalmazó Alapítvány a bentlakó családok jogi képviseletét már 1994 óta sikeresen látja el. A hetenként egy alkalommal intézményünkben szolgáló ügyvédi képviselet óriási segítséget jelent a jogi útvesztőkben való eligazodásban, válóperek vitelében, gyermek – elhelyezési perek beadásában, lakáskiürítések, vagyonmegosztások foganatosításában, egyéni képviselet ellátásában.

 

Szakorvosi, védőnői rendelés

Havi két alkalommal az otthon területén kialakított szobánkban gyermekorvosi rendelést biztosítunk a gyermekek részére. Huszonnégy órás állandó ügyeletünk szükség esetén bármikor kapcsolatot tud létesíteni az ügyeletes orvosi ellátókkal.

 

Érdekképviseleti Fórum

Intézményünkben Érdekképviseleti Fórum működik, mely működési szabályzata gondoskodik az itt élők érdekvédelméről. Alapjául a megfelelő jogszabály és házirendünk szolgál. A lakók által titkos szavazással megválasztott közös képviselők (házanként 1–1) ügyelnek az otthon rendjére, tisztaságára, a lakók kisebb problémáinak megoldására.

Az intézmény dolgozóit a mindenkori intézményvezető, az intézmény fenntartóját az alapítvány titkára képviseli.

 

Szociális támogatás

A hozzánk érkező anyákat és gyermekeiket használtruha – raktárunkból különböző ruhaneműkkel tudjuk támogatni, valamint a rászoruló családokat szükség esetén élelmiszerrel, edényekkel, és egyéb, de a mindennapi élethez elengedhetetlen eszközökkel is támogatjuk. Alapítványunk egyik legfontosabb és legnehezebb feladata, hogy azoknak a családoknak, akik egy szál ruhában menekültek el otthonukból, mindent tudjunk biztosítani a létfenntartáshoz.

Szabadidős programok

Gyermek és ifjúsági foglalkoztató programok

 

A szabadidő hasznos eltöltésén kívül a klubszoba egyik fő célja a tanulmányi eredmények javítása, az esetleges hiányosságok pótlása, szükség szerint egyéni korrepetálás, fejlesztés felkínálása, az osztályismétlés elkerülése, olyan beszélgetések és filmvetítések szervezése, melyek leginkább foglalkoztatják, érintik és veszélyeztetik az adott korosztály életvitelét. A tanulás mellett nagy jelentőséget tulajdonítunk a játéknak is. Elsődleges szerephez jutnak a fejlesztő és társasjátékok, sportversenyek, helyzetgyakorlatok, a kapcsolatteremtést, kapcsolattartást segítő szituációk, amelyek fejlesztik a kommunikációt, s pozitív konfliktuskezelési technikáik elősegítik a kortárs – kapcsolatok erősítését. A kreatív játékok (pasztellezés, agyagozás, gyöngyfűzés, festés) mozgósítják a gyerekek képzeletvilágát, javítják kézügyességüket és sok esetben feszültség – levezetésre is szolgálnak. Kiemelt figyelmet szentelünk arra, hogy a sorozatos csalódásokat, kudarcokat átélt gyermekek mielőtt sikerélményekhez jussanak, ezért programjaink között számos olyan tevékenység is teret kap, amelyeket ők maguk kezdeményeznek.

 

Időszakos programjaink, ünnepi rendezvények

LurkóKülönösen kedvesek az otthon lakói és dolgozói számára a közös ünnepek. A farsangi mulatságon, húsvéti ajándékesőn, anyák napi rendezvényeinken keresztül az egész évet behálózzák ünnepi programjaink. Minden év végén megkoronázza ünnepségsorozatunkat a közös karácsonyest. A szabadidős foglalkozások koncentráltan az iskolai szünetek hasznos időtöltését célozzák meg, pedagógus – teamünk irányításával. Kulturális programjaink szervezésével, múzeumok, kiállítások megtekintésével, állatkerti sétával, lovaglással, a Csodák Palotája, a Bábszínház, a Fővárosi Nagycirkusz, a Planetárium és filmszínházak látogatásával nemcsak a gyerekek látóköre, praktikus életismereteik, készségeik szélesednek, de egyéb társas helyzeteket is elsajátíthatnak, megtanulhatnak (pl. utcai közlekedés), s olyan helyekre is eljuthatnak, ahová – halmozottan hátrányos szociális helyzetük miatt – eddig nem volt módjuk. A nyári szünidő keretében rendkívül változatos programokon keresztül csempésszük be a hasznos tudáselemeket, mindvégig szem előtt tartva a játék – központúságot.

 

Ismeretterjesztő előadások, klubszerű foglalkozások

A kéthetente megrendezésre kerülő ismeretterjesztő előadássorozatunk lehetőséget teremt arra, hogy irányadó tanácsokat nyújthassunk – főleg az egészség megőrzését célzó és a háztartás és a szépségápolás praktikáit is magában foglaló – hasznos ismeretek elsajátítására.

Programjaink

 

2021. 11. 19-21.

2005

 • Nyári tábor
 • Anyaoltalmazó Alapítvány probléma-specifikus programja
 • Esély a munka világában
 • Bűnmegelőzés célú pályázat
 • Kríziskezelő program hátrányos helyzetű családoknak
 • Kábítószer megelőző program
 • Krízisintervenciós program
 • Szünidei program

Falmászás

2006

 • Anyaoltalmazó Alapítvány interaktív prevenciós programja
 • Anyaoltalmazó Alapítvány Otthonaiban élő gyerekek nyári táboroztatása
 • „Én és Én” „Én és Te” „Én és Mi” „Én és a Környezet”
 • A csodaszarvas nyomában – Az Anyaoltalmazó Alapítvány drámapedagógiai, képzőművészeti és zenei programja
 • Esélyegyenlőség az Anyaotthonban élő gyerekek számára
 • Tárgyi eszközök beszerzése a kríziskezelő programokhoz
 • Anyaoltalmazó Alapítvány komplex krízisintervenciós és családsegítő programja
 • Könyvtámasz 2006.

 

2007

 • Nyári tábor
 • Gyermeknapi program
 • Gyermek- és Ifjúságvédelmi program az Anyaotthonban
 • „Egyenlő esélyekért” – az Anyaotthon Gyermek- és Ifjúságvédelmi programja

Emberek

 • Tartsd meg! – Az Anyaoltalmazó Alapítvány drogprevenciós programja
 • Könyvtár létrehozása
 • „Add a kezed!” – Az Anyaoltalmazó Alapítvány egészségnevelő programja

 

2008

 • Önkéntesek képzése
 • Gyermekek részére szabadidős programok
 • Anyaoltalmazó Alapítvány átfogó, többirányú családgondozó tevékenység

Kisfickó

 

2009

 • Interaktív prevenciós program gyerekek számára
 • Időszakos és szünidős programok, családi kirándulások
 • „Ez a mi napunk” Gyermeknapi program
 • Az Anyaotthonban élő gyermekeknek szabadidős programok
 • Pszichológiai és mentális szolgáltatások fejlesztése
 • Könyvtámasz 2009.
 • Nemzeti Gyermek Lovasnap

 

2010

 • Családi – és gyermekprogramok az Anyaotthonban
 • „Terülj – terülj asztalkám”, „Lurkó világ” Gyereknapi program
 • „Kalandozzunk tovább” interaktív prevenciós program gyerekeknek
 • „Itt vagyunk” – Az anyaotthon propaganda anyagainak elkészítése
 • „Segítünk az első lépést megtenni az egészség felé”
 • „Itt az IT – ben!”

Emlékkönyv

 

„Kedves itt dolgozók és vezetőnő!

Köszönök minden segítséget amit önöktől kaptam, nagyon jól éreztem magamat és a gyermekeim is. Különösen családgondozómnak Adriennek és Ádám Áginak remélem hogy nem okoztam sok gondot. Még ecer mindent köszönök

Margit és családja”


„Kedves Adrienn!

Először is megszeretném köszönni, amit kaptam ez a pár hónap alatt itt az anyaotthonban. Köszönök minden segítséget a szép perceket karácsonykor, hogy azon a napon boldogok lehettünk soha nem fogjuk elfelejteni magukat. Köszönök mindent!

Cs. Kati, Zolika, Ricsi, Csüli, Kakac

Köszönöm: Manyi néninek és az összes dolgozónak a törődést és a biztonságot.”


„Kedves gondozók!

Nagyon köszönjük a segítségüket, jól éreztük magunkat a 2 hónap alatt. Nagy megnyugvást jelentett nekünk, hogy itt lehettünk, remélem többet nem kerülünk ilyen helyzetbe. Nagyon hálás vagyok a gondozóknak, amiért ilyen figyelmesek

és segítőkészek voltak. További jó munkát és sok egészséget kívánunk.

Köszönettel és szeretettel: Kriszti, Patrícia és Viki.”


„Kedves Gondozók!

Köszönöm, hogy segítetek hogy itlehetem. Nem szeretnék mégegyszer ijen helyzetben leni és azon leszek, hogy rendbehozzam én és a családom életét, de külön köszönöm a gondozómnak, hogy sok mindenben segített. További jó munkát és egészséget kívánok Adriennek és Manyinéninek és persze a többieknek is.

K. Judit”


 

„Kedves Adrienn!

Szeretnék megköszönni mindent, amit itt az anyaotthonba kaptam én és mindkét gyermekem. Nagyon fognak hiányozni mindannyian. Köszönöm a Karácsonyt, amit itt tölthettem és amin jól éreztük magunkat: nekem ez nagyon fontos volt.

Cs. Elvira, Attila és Liza”


„Kedves Vezetőnő és Gondozók!

Köszönöm, hogy a nehéz helyzetemben mellettem álltak, és befogadtak. A sok segítséget is köszönöm. Köszönöm Ádám Ági segítségét és megértését, ahogy próbált segíteni a többi gyermekem láthatási ügy kapcsán. Kívánok további erőt és kitartást a jövőben is. Jó szívvel gondolok de fájón Önökre az itt töltött idők alatt.

Tisztelettel: Sz. Zita és lánya Marcsi”


„Tisztelettel!

Köszönöm mind két ház családgondozói, és pedagógusai mindenre kiterjedő segítségét. Ennek az intézménynek köszönhetően világra jöhetett K. A. kisfiam 2009. 03. 18-án. Külön köszönöm, hogy várandós időszakom hangulat váltásait túl élték, megélték velem. Azt is Önöknek köszönhetem, hogy újra kezdhetjük életünket és visszataláltam családom felé. Köszönöm még Pista és Gyula bácsi munkáját.

K. Viktória Anna és Adrián”

Segítő kapcsolatok

 

Az Anyaoltalmazó Alapítvány a bekerülő családok szociális, életvezetési és egyéb problémái megoldásának eszközeként más szervezetek szolgáltatásait is igénybe veszi. A családoknak nyújtott segítség mellett együttműködő partnerként veszünk részt a jövő szakembereinek képzésében, valamint az átmeneti otthonokból álló hálózat szakmai munkájában.

Állandó kapcsolatot, aktív jelzőrendszert alakítottunk ki az oktatási és nevelési intézményekkel valamint  a Külső-Pesti Tankerületi központ.

A xx. kerületi Hivatal Gyámügyi Osztály illetékes az otthonban élő gyermekek gyámhatósági, gyámhivatali és gyámsági ügyeivel kapcsolatban.

A xx. kerületi rendőrkapitányság munkatársai az azonnali rendőri intézkedést igénylő helyzeteken túl segítségünkre vannak áldozatvédelmi, illetve a családon belüli erőszakra irányuló PREVENCIÓS munkánk során.

 

Madár

A kerületben működő gyermekjóléti szolgálattal mindennapi kapcsolatban van az intézmény, melyet együtt működési megállapodással alapoztunk meg. A gyermekjóléti szolgálat megismeri az otthonba költöző családokat és együttes közreműködéssel nyújt segítséget a családoknak. A Gyermekjóléti Szolgálat keretein belül működő kapcsolat ügyelet segíti a gyermekeket, hogy a szülők válása után is kapcsolatban maradhassanak szüleikkel, nagyszüleikkel és testvéreikkel.

Gyakorlóhelyként vesz részt intézményünk a szociális szakképzésben. A Wesley János Főiskola, ELTE TÁTK Szociális Tanulmányok Intézetének hallgatóit segítettük a szakmai kompetenciák megszerzésében, az elméletben megszerzett tudás gyakorlati érvényesítésében, a szakmai szerep elsajátításának folyamatában.

Rendszeres kapcsolatban állunk a többi átmenet i ott honokkal az egész ország területén.

A Szociális és Munkaügyi Intézet által szervezett módszertani értekezletsorozat , valamint Átmeneti Gondozást Ellátók Országos Érdekvédelmi Szövetségének munkájában való részvétellel hozzájárulunk szakmai állásfoglalások kialakításában, szakmai dilemmák megvitatásához, illetve a Szociális és Munkaügyi Minisztérium felé benyújtandó törvénymódosítási javaslatot megelőző előkészítő szakmai munkához.

A lakosság és az intézmény

 

A különböző intézményekkel való együttműködés mellett az otthonban élő családok számára egyéb a civil lakosság is nagy segítséget nyújthat.

 

TÁRGYI ADOMÁNYOKKAL segítheti azokat a családokat, akiknek hirtelen, minden nélkül kellett elhagyniuk otthonukat:

 • tartós élelmiszerek, bébiételek, vitaminok
 • babaápolási eszközök és termékek
 • fertőtlenítő, tisztító – és tisztasági szerek
 • bútorok és berendezési tárgyak
 • lakástextília, ágynemű, törölköző
 • konyhai eszközök, edények, evőeszközök
 • papír – írószer és a gyermekek beiskolázáshoz szükséges egyéb eszközök (iskolatáska)
 • sporteszközök, bel – és kültéri játékok
 • burkolóanyagok: pvc, járólap, stb.
 • tartós fogyasztási cikkek (hűtőszekrény, mosógép, stb.

A tárgyi adományokat kizárólag hétközben tudjuk fogadni.

ÖNKÉNTES MUNKÁVAL tudja segíteni Otthonunkat

 • az otthonban élő családok számára programszervezés
 • általános iskolás gyerekeknek korrepetálás
 • mentálhigiénés, terápiás csoportok vezetése
 • családoknak nyújtott intézményi segítség elősegítése
 • burkoló szakmunkás
 • szigetelés – egyszeri
 • számítógépek összeszerelése, karbantartása
 • PR és marketinges szaktanácsadás – az alapítvány arculatának erősítéséhez

 

PÉNZADOMÁNY

Amennyiben pénzadománnyal szeretné segíteni az intézményt és az intézményben élő családok körülményeit, ebben az esetben az Anyaoltalmazó Alapítvány számlaszámán tudjuk fogadni felajánlásaikat.

Nagyon Köszönjük!

Galéria - Tábor 2009

Vissza

Galéria - Nyári programok 2009

Vissza

Galéria - Halloween 2009

Vissza

Galéria - Gyereknap 2010

Vissza

Galéria - Gyereknap 2009

Vissza

Galéria - Farsang 2011

Vissza

Galéria - Dagály

Vissza

Galéria - Családi nap 2009

Vissza

Galéria - Anyák napja 2009

Vissza

Galéria - Állatkert

Vissza

Galéria - Adományosztás 2009

Vissza

Galéria - Gyermekfoglalkozások

Vissza

Galéria - Játszóterünk

Vissza

Galéria - 2022 gyermekfejlesztés

Vissza

Galéria - 2022 Nyári Programok

Vissza

Galéria - Húsvét

Vissza

Galéria - Kiskert

Vissza

Galéria - Iskola kezdés

Vissza

Galéria - Napközis Tábor

Vissza

Galéria - Játékos Kreatív fejlesztés

Vissza

Galéria - Nyári Tábor

Vissza

Galéria - Online Oktatás

Vissza

Galéria - Karácsony

Vissza

Galéria - Kertszépítés

Vissza

Galéria - Élelmiszerbank Karácsonyi Élelmiszer Gy?jtés

Vissza

Galéria - 2018 Uniqua Biztosító Zrt.

Vissza

Galéria - 2014 Farsang

Vissza

Galéria - 2013 Karácsony

Vissza

Támogatóink

Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata

Invitech Innomax

Gépész Centrál KFT.

 

Soroksári Önkormányzat

Önkéntes Központ Alapítvány

Hermán József

Kardosjáték és Dekor

DiagPro Home Kft.

Mazsi Kft.

Mimozink Kft.

Budai Kertcentrum Kft.

Favost Land Kft.

Fundamenta

Gondoskodás Alapítvány

Sberbank Mo. Kft.

UNIQA Biztosító Zrt.

Béres Alapítvány

Coca -Cola HBC Mo.

SCHENKER Nemzetközi Szállítmányozás

Pályázati dokumentumok | Tesco -

IKEA

Gyöngycukrászda

Celanese Hungary Kft.

ÚT a REMÉNYHEZ Alapítvány

Fogadj Örökbe egy Ovit Mozgalom

Budapest XX-XXIII. kerületi Rendőrkapitányság

XI. Újbuda Önkormányzata

Budapest Bike Maffia Egyesület

Dorko

Csodák Palotája

Superfy Budapest

Elérhetőségeink

Anyaoltalmazó Alapítvány

Telefon: 06-1/283-0194

Mobil: 0620/389-98-82

Honlap: http://anyaoltalmazo.hu

E-mail: anyaolt@t-online.hu

 

LETÖLTHETŐ AJÁNLÁS:

 

/upload/files/Ajánlásfelvételhez 2020(1).doc

 

Adó 1 %:

Adó 1% letölthető nyilatkozat